Một trăm (100%) phần trăm ngu dốt hay 100% đã bán linh hồn cho giặc (Phạm Đình Trọng)
Lượt xem: 950

“…Ba mươi năm cướp được tám đảo trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Tàu Cộng đầu tư gần trăm triệu đô la làm phim Điệp Vụ Biển Đỏ phô trương sức mạnh và cũng là một hình thức tuyên dương anh hùng lực lượng đã cướp một phần Trường Sa của Việt Nam…”

Read more