Thủ đoạn cai trị (Đỗ Ngà)
Lượt xem: 198

“…Trên biểu đồ lịch sử hàng ngàn năm của đất nước, giai đoạn nào nội tình đất nước rối loạn thì lúc đó giặc Phương Bắc nhảy vào. Và thời kỳ Cộng Sản này cũng thế, là thời kì rất yếu trong ngàn năm lịch sử. Và con mãng xa Trung Cộng không thể bỏ lỡ cơ hội, nó đang há hong nuốt dần đất nứớc này. Không thức tỉnh, sẽ có lúc sẽ quá muộn thôi….”

Read more