Tưởng niệm 30 Tháng 1975 (Bùi Bích Hà)
Lượt xem: 435

“…Nhìn về Tháng Tư quốc nạn, tôi thích nhìn ở những khía cạnh tích cực, cho tôi niềm tin, niềm tự hào và nghị lực xây dựng một điều gì tốt đẹp, một bước gần hơn với ngày trở về…”

Read more