Tướng Đường Minh Hưng & huyền thoại về ngành Tình báo VN (Tưởng Năng Tiến)
Lượt xem: 271

“…Ổng lo xa quá nên nói đại vậy thôi chớ thiệt ra thì cần gì phải “đốt hết những những sách báo láo toét của đảng” làm chi cho nó “ô nhiễm môi trường.” Đất nước còn nghèo, dân chúng nhiều nơi vẫn còn thiếu giấy (để chùi) nên cứ từ từ rồi họ cũng sẽ dùng cho đến hết thì thôi…”

Read more