Tôn giáo bình phong? (Trương Duy Nhất)
Lượt xem: 260

“…khối đại chuông khắc tên Thiếu tướng công an Nguyễn Thanh Hoá ở chùa Thiên Hưng (An Nhơn, Bình Định). Rồi hàng loạt chuông đồng, đại thụ gắn tên quan này tướng nọ ở khắp các chùa chiền từ nam chí bắc…”

Read more