Tại sao Chu Hảo? (Lê Phú Khải)
Lượt xem: 223

“…trí thức không phải là bột mì, nhưng trí thức là viên bột nở, là chất xúc tác. Nhờ có viên bột nở mà bột mì nở thành cái bánh mì! Với Chu Hảo thì tự do báo chí, tự do xuất bản là công cụ cốt lõi để thực hiện dân chủ….”

Read more