Bán thân bán miệng (Tưởng Năng Tiến)
Lượt xem: 484

“…Bằng vào tinh thần cởi mở này thì giới quan chức xứ Việt còn do dự gì nữa mà chưa hợp pháp hoá cái nghề mãi dâm đi cho xong. Dùng mồm, hay dùng l… (để mưu sinh) thì có khác gì nhau đâu, đúng không?..”

Read more