Sách mới: “Học chính sách công qua chuyện đặc khu” (Luật Khoa Tạp Chí)
Lượt xem: 63

“…Nhóm tác giả tỏ ra nỗ lực trong việc giải thích vấn đề đặc khu một cách ngắn gọn, đơn giản và dễ hiểu nhất có thể. Ngoài việc giới hạn ở 100 trang (kể cả mục lục), các tác giả sử dụng văn phong phổ thông và nhiều ví dụ thực tế gần gũi với phần đông người Việt Nam ta…”

Read more