Ai những kẻ phải ra đầu thú? (Hương Khê)
Lượt xem: 765

“…Khi một xã hội được một nhóm người lường gạt, gian manh, tráo trở, dối trá và bệnh hoạn như thế dẫn dắt và lãnh đạo, thì dân tộc này, đất nước này sẽ trôi về đâu?...”

Read more