Tự do cho Hoàng Bình (Châu Đoàn)
Lượt xem: 519

“…Cứ theo đà này thì thanh niên sẽ chỉ biết nói như những con vẹt những gì được tuyên truyền, cứ như thế thì ai sẽ là những người có đủ trí tuệ để xây dựng đất nước?...”

Read more