Thân Đức Nam liệu về hưu? (Người Buôn Gió)
Lượt xem: 1354

“…Mọi hô hào về chống tham nhũng, tiêu cực chỉ là trò mỵ dân. Nếu đảng CSVN đúng nghiêm minh trong chiến dịch chống tha hoá, tiêu cực thì cần phải loại ngay Thân Đức Nam ra khỏi đảng và quốc hội vì lối sống sa đoạ…”

Read more