Chùa Giác Minh - Đà Nẵng bị lực lượng an ninh tôn giáo khủng bố (VietnamExodus)
Lượt xem: 291

“…Tôi không còn lời gì để lột tả cái xấu xa của họ khi phân biệt đối xử tôn giáo và quyền sống tự do bình đẳng của người dân mà hiến pháp VN đã minh định. Họ đạp đỗ tất cả chà đạp Hiến pháp và pháp luật…
Họ thật đúng với câu “ Hèn với giặc, Ác với dân”…”

Read more