Sẽ còn lại gì? (Đỗ Cao Cường)
Lượt xem: 371

“…rốt cuộc, chúng không có lấy một nguồn nước sạch để uống, thức ăn sạch để ăn, không khí sạch để thở. Chúng sinh ra trong đau đớn và chết trong bệnh tật. Vậy, cuộc sống của chúng còn có ý nghĩa gì…”

Read more