....Tòa chó đẻ...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1103

“…Nửa đêm súng đạn dùi cui
Giết người máu chảy hắt mùi tiền đô
La hét cháy nổ nhào vô
Xong báo ba đứa cháy khô anh hùng
…”

toa_chode01

Đúng là một phiên tòa chó đẻ
Xử vội vàng lý lẽ khùng điên
Óc chúng chứa cứt với tiền
Sống ký sinh rối tiếng phiền cho dân
Cầm cân công lý như quần
Què chột đui điếc chẳng cần anh minh
Đồng Sênh là đất dân sinh
Sống chết từ đất chân tình chẳng lo

Đúng là một phiên tòa chó đẻ
Độc ác do những kẻ lưu manh
Dựa vào mớ luật rừng xanh
Điêu ngoa nhũng nhiễu nhân danh chính quyền
Búa liềm cờ đỏ như điên
Khùng ra án tử oan khiên trả thù
Đồng Tâm dấu đất khắc lưu
Tiếng thét từ đất thiên thu chẳng nhòa

Đúng là một phiên tòa chó đẻ
Diễn trò tuồng nứt nẻ lương tâm
Chủ tòa, thẩm phán hâm hâm
Nhân chứng vật chứng quái quăm nực cười
Nửa đêm súng đạn dùi cui
Giết người máu chảy hắt mùi tiền đô
La hét cháy nổ nhào vô
Xong báo ba đứa cháy khô anh hùng

....😡

Trần Thị Tuyết Nhung

toa_chode02