....Chim ngọng hót...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 676

‘…Hót chữ lờ vói níu chữ nờ
Líu lo trắng mắt mặt ngơ
Diễn đàn ứng phó ngang cơ Cúm tàu
Chim mắc dịch lao đao lúng túng
...'

phungxuannha08

Con chim ngọng lông ngông thích hót
Nha nặng kêu chót vót Đông Lào
Bay không qua cái hàng rào
Mà sao ngạo nghễ tào lao vô chừng
Chim nhại tiếng không ngừng lếu tếu
Hót chữ lờ vói níu chữ nờ
Líu lo trắng mắt mặt ngơ
Diễn đàn ứng phó ngang cơ Cúm tàu
Chim mắc dịch lao đao lúng túng
Đứng đầu ngành như trúng kinh phong
Đùn đưa trách nhiệm cho xong
Kiên trì bám ghế đếm đong chức quyền
Chim hấp hổi triền miên kinh dị
Giáo dục nguồn tí bỉ no say
Lận hồn bán rẻ tương lai
Tình tiền bạo lực giương oai học đường

Trần Thị Tuyết Nhung