Những quái thai ngôn ngữ của Nhà Sản (Phạm Đoan Trang)

Lượt xem: 2657

“…- Biệt giam, cùm chân —> Giam bóc tách - Đi tù —> Đi học tập cải tạo…”

quaithai_ngonngu

Như mọi chế độ độc tài khác, thời nhà sản, chính quyền quái thai đẻ ra hàng loạt từ vựng và thuật ngữ quái thai. Dưới đây chỉ là một vài ví dụ.

- Thảm họa môi trường —> Sự cố môi trường

- Chặt hạ, đốn bỏ cây —> Cải tạo, thay thế cây

- Thất nghiệp —> Lao động dôi dư

- Chết đói —> Đứt bữa

- Biệt giam, cùm chân —> Giam bóc tách

- Đi tù —> Đi học tập cải tạo

- Yết kiến thiên triều —> Giao thiệp với Đảng và Nhà nước bạn

(Vài tổng hợp của học giả Hoàng Dũng và Sen Hoa).

Vân vân và vân vân.

Và bây giờ, thu phí thành thu giá.

Được cái trong câu chuyện thu giá, đồng chí Thể tư lệnh ngành đã một cách vô tình thừa nhận giá là khoản tiền chi trả cho các hoạt động cung cấp dịch vụ của tư nhân. Như vậy chuyện trả tiền cho các BOT chỉ là giao dịch dân sự giữa các lái xe và công ty tư nhân, nhà nước không được xía vào và người tiêu dùng có thể từ chối trả tiền nếu không vừa lòng với dịch vụ được cung cấp. (Phát hiện của nhà báo Nguyen Dan).

Phạm Đoan Trang

Nguồn: facebook.com/pham.doan.trang?fref=mentions

hoặc: vietnamweek.net/noi-ra-thi-lai-bao-la-cuc-doan-thu-han/