Đâu thời điểm thích hợp để khởi xướng cách mạng tại Tầu? (Chu Chỉ Nam)
Lượt xem: 57

“…Nước Tàu hiện tại không khác gì thùng thuốc nổ, chỉ cần một biến cố nhỏ cũng có thể là nguyên nhân tạo nên những bất ổn mang tính dây chuyền đưa đến xáo trộn toàn bộ xã hội, nền kinh tế đang khó khăn sẽ càng khó khăn hơn, thậm chí có thể sụp đổ…”

Read more