Văn hóa

Trầm về VĂN HIẾN VIỆT NAM (1) (Chu Tấn)

“…từ văn hiến trong tiếng Hán đã thu hẹp nét nghĩa ban đầu của Nho học, mà trỏ chung cho các tư liệu lưu trữ thông tin. Còn từ văn hiến trong các từ điển tiếng Việt hiện đại được biên soạn trong suốt thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI thể hiện sự bất nhất và không tường minh về mặt khái niệm như đã nêu…”

Read more
Thứ cộng sản không đó văn hóa yêu thương (Thuc Tran)

“…Bởi người Cộng Sản không có văn hóa yêu thương nhưng hoàn cảnh trớ trêu của đất nước lại đặt họ ở vị trí mà mọi người bị buộc phải ngó theo họ mà hành xử, nên xứ sở mình mới đầy dẫy những cái ác mà lại vắng bóng văn hoá yêu thương kể từ lúc họ lên nắm quyền…”

Read more