Văn hóa

Tiếng Việt chữ Việt với vận mệnh Dân tộc (Hà Phu)

‘…Nhưng không vì thế mà nhầm lẫn, mà xa rời rồi từ bỏ vốn liếng của dân tộc mình nằm trong ngôn ngữ và chữ viết cũ của mình, đó là tự làm mất sức mạnh của mình. Vốn cổ ấy không phải của Tàu, ngược lại đó còn là sức mạnh để chống Tàu xâm lược và đồng hóa…’

Read more
Thương Hòn Vọng Phu (Trọng Đạt)

”...Hơn nửa thế kỷ đóng góp cho âm nhạc Việt Nam, Lê Thương sáng tác hàng trăm tác phẩm, nhiều ca khúc khai sinh cho nền âm nhạc Việt Nam tuy đánh dấu cái mốc lớn lao trong lịch sử tân nhạc nhưng thời gian rồi sẽ phôi pha như nhiều ca khúc khác cùng thời của ông...”

Read more
Những người lính Tổ Quốc (Jim Webb - Nguyễn Ngọc Sẵng)

”...Câu chuyện bi thương nhưng hùng trángvề những người línhtử trận từ ​​chiến trường Việt Nam đã an nghỉ nơi nghĩa trang người Mỹ gốc Việt lớn nhất nướcnầy, nó cũng là nơi an nghỉ cuối cùngcho nhiều ngườiViệtkhác đã trả giá đắttrên đường đến Mỹ tìm tự do...”

Read more