Quy tắc ứng xử

Lượt xem: 76265

hai_hoa

Là một tổ chức Việt Nam tiên phong áp dụng mô hình tổ chức tự quản và tự luyện, đảng Dân Chủ Đa Nguyên nguyện nhập tâm và áp dụng những quy tắc ứng xử dưới đây. Các thành viên đến với nhau vì tinh thần tự nguyện để cùng nhau thực hiện sứ mạng dân chủ hóa Việt Nam. Những luật lệ chế tài không hiện diện trong tổ chức.

1- Các thành viên nên giữ cho tấm lòng được thẳng thắn và trung thực. Tạo cho nhau những điều kiện trao đổi lành mạnh, đầu óc thông thoáng, không đố kỵ.

2- Những thành viên kỳ cựu hướng dẫn những thành viên mới với lòng chân thành, không phân biệt, không thiên vị. Các thành viên cần nuôi dưỡng tính khiêm nhường và cởi mở, chấp nhận phê bình.

3- Không tìm cách so sánh với những tổ chức khác. Ngọn núi không có quyền chê bai con sông đang chảy ở dưới chân mình. Con sông cũng không thể chê ngọn núi không biết di chuyền. Mỗi người đều có bản tính riêng và vị thế riêng trong cuộc đời.

4- Các thành viên luôn giữ thái độ tôn trọng lẫn nhau, trong cách ăn nói và hành xử với nhau. Hãy tôn trọng người hướng dẫn. Những ai không tôn trọng nguyên tắc này sẽ tự mình làm mất đi sự hỗ trợ của các thành viên khác.

5- Cần cảnh giác không rơi vào bẫy tự mãn. Vì tự mãn làm ngưng đọng tinh thần cầu tiến. Chúng ta sẽ thụt lùi, dễ sa vào những thỏa thuận yếu kém.

6- Tránh làm tổn thương lòng tự ái của người khác. Mỗi người đều có lòng tự trọng. Chúng ta luôn gìn giữ thái độ tôn trọng. Tôn trọng người, người sẽ tôn trọng lại. Khinh thường người khác, họ sẽ khinh thường lại. Tôn trọng cá tính của mỗi người. Lắng nghe quan điểm của người khác. Họ sẽ thuận theo anh em một cách vui vẻ.

7- Hãy luôn giữ bình tĩnh, đừng bao giờ nổi giận. Con người mau nóng giận thường đánh mất lòng can đảm vào những giờ phút quan trọng.

8- Kiên trì hướng dẫn anh em học viên. Khi một người tiến thì tất cả mọi người đều tiến. Không ai có thể học được tất cả trong một lúc. Lòng kiên nhẫn, lòng tử tế và khả năng đặt mình vào vị trí của người học chiếm một vị trí quan trọng trong tổ chức tự luyện.

9- Không nên hãnh tiến. Khi học viên tiếp nhận hiểu biết và mở rộng tầm hiểu biết, người hướng dẫn cùng tiến bước theo học viên. Việc huấn luyện đòi hỏi một môi trường tôn trọng hỗ tương. Lòng kiêu ngạo là chỉ dấu của sự hẹp hòi trí tuệ. Chúng ta vừa là người hướng dẫn vừa là học trò. Khi chúng ta thực hành với ý nghĩ trong đầu một ngày nào đó truyền lại những gì mình đã học, sự tiến bộ sẽ rất nhanh chóng.

10- Nuôi dưỡng lòng kiên nhẫn. Tâm trạng lúc nào cũng trong trạng thái tích cực, không mang não trạng đầu hàng, bỏ cuộc, ngại khó khăn. Đây là thái độ khiến cho cuộc sống có ý nghĩa hơn, thích hợp với thiên nhiên hơn.

11- Khi mỗi người học hỏi với tâm niệm trở thành lãnh đạo của một tổ chức lành mạnh và có khả năng đóng góp công sức của mình, xã hội và thế giới sẽ trở nên một nơi thoải mái đáng sống hơn.

12- Hãy nhập cuộc trọng mọi việc làm với tất cả lòng cả quyết. Khi ta hành động theo nhịp vẫn hành của vũ trụ, vũ trụ sẽ che chở chúng ta. Chúng ta hành động không vì sợ mà vì lòng nhân ái. Lòng cả quyết phát xuất từ lòng tự tin chúng ta hợp nhất với vũ trụ. Chúng ta và vũ trụ là một. Khi cá nhân ta có một lương tâm trong sáng, ta dám đối mặt với kẻ thù vạn người.

Hội Đồng Điều Hành Đảng DCĐN