Nối vòng tay lớn (Đặng Xương Hùng)
Lượt xem: 331

“…Để dựng tình người trong ngày mới, để từ Bắc vô Nam, từ trong ra ngoài, nối liền một vòng Việt Nam, thì mỗi con người Việt Nam, cả trong và ngoài nước, cả người chống cộng và người còn là cộng sản đều nên đặt lợi ích của dân tộc Việt Nam lên trên lợi ích của đảng phái của mình…’

Read more
Bữa cơm ngày "giải phòng" (Phạm Thanh Nghiên)
Lượt xem: 445

‘…Rất nhiều chiến hữu của tôi đã chết, hồn còn lảng vảng đâu đây. Tôi mượn bát cơm tù, điếu thuốc thơm, kính cẩn nghiêng mình mời các chiến hữu ở các binh chủng bộ binh, thuỷ quân lục chiến, pháo binh, biệt kích... về sum họp với tôi…’

Read more
Ghi lại một câu hỏi đã (Tuấn Khanh)
Lượt xem: 296

‘…Người Việt vẫn nghĩ đến nhau bằng tấm lòng, tử tế khi trái tim không bị cấy đặt thù ghét hay sợ hãi, khi ý thức mình chỉ là nạn nhân, bị xô vào những khát vọng không có gương mặt con người…’

Read more