Xin nghỉ không được nghỉ? (Nguyễn Ngọc Chu)
Lượt xem: 226

“…Không có ai là vĩ đại muôn năm. Không có ai là không vượt qua được. Nhân loại tiến bộ nhờ đời sau giỏi hơn đời trước. Khi một người vĩ đại đến mức đời sau không có ai vượt qua thì đó là hoạ chứ không phải là phúc…”

Read more
Ông Trọng tìm bóng của mình (Bùi Quang Vơm)
Lượt xem: 234

“…Ông Huệ là người cuối cùng chưa? Ít nhất, ông không phải là cái bóng của ông Trọng. Từ lâu, nhiều người đã dự báo, đại hội XIII là đại hội cuối cùng của ĐCSVN, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, có lẽ vẫn đúng chăng?...”

Read more