Chín (9) người trong phái đoàn kinh tế đi theo đoàn Quốc hội Việt Nam bỏ trốn để trú bất hợp pháp Hàn Quốc (Thông tin Hàn Quốc)
Lượt xem: 271

”...Những người này đã có chủ đích sang Hàn để cư trú và làm việc bất hợp pháp nên đã móc nối với các đường dây trung gian để hợp thức hoá hồ sơ, đưa tên mình vào danh sách đoàn đại biểu đi cùng Chủ tịch quốc hội Việt Nam...”

Read more