luận chỉ thị - Vụ án Phan Văn Anh Vũ, Trần Văn Minh (Người Buôn Gió)
Lượt xem: 524

…Pháp luật dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Xuân Phúc thật tuỳ tiện, lợi dụng việc khống chế được truyền thông, Phúc cho tay chân tô vẽ và tạo dư luận ủng hộ việc chống tham nhũng của mình, nhằm triệt hạ hình ảnh Nguyễn Bá Thanh, qua đó che giấu âm mưu cho sân sau cướp bóc tài sản của người khác…

Read more
Hậu covid-19: hội để không mất hội (Chu Hảo)
Lượt xem: 585

“Một dân tộc tìm cách né tránh chiến tranh bằng cách chịu nhục, thì dân tộc đó sẽ lãnh đủ cả hai thứ : cả chiến tranh và sự nhục nhã.” Mọi tín hiệu từ nhiều phía cho thấy đây là thời điểm thoát Trung thuận lợi nhất, chỉ cần thóat khỏi nỗi sợ hãi thôi…’

Read more
Cùm chân (Người Buôn Gió)
Lượt xem: 380

‘…Đấy là những người mà khi số phận mình trong tay họ, mình không có vật chất gì để trao đổi, họ vẫn dành cho mình những ưu ái nhất trong quyền hạn của họ. Muôn đời mình không quên ơn họ…

Read more