Giết tế thần (Anh Ngô)
Lượt xem: 372

‘…Truyền thông dòng chính của Đảng Cộng Sản Trung Quốc sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu các nhóm khoa học và những quan chức địa phương tắc trách. Truyền thông dòng phụ sẽ làm ngập tràn Weibo với những giả thuyết, những thông tin về việc các cá nhân liên quan đã bí mật gặp gỡ CIA…’

Read more
Bọn hội chính trị (Phạm Đình Trọng)
Lượt xem: 275

‘…Thế lực đảng đưa Thái Thanh Quí vào nguồn qui hoạch cán bộ cấp chiến lược của đảng chưa biết con người thật Thái Thanh Quí nhưng người dân Nghệ An, người dân cả nước đã thấy rõ con người thật phản dân hại nước của Thái Thanh Quí...'

Read more