Thương người như thể thương thân (Thiện Tùng)
Lượt xem: 176

“…có một số quan chức cấp cao đã về hưu, dựa vào danh phận vốn có của mình, đứng ra thành lập tổ chức gọi là “phúc lợi xã hội”, vận động mạnh thường quân ủng hộ tiền rồi dùng số tiền vận động được đó “giúp đỡ” một số địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng…

Read more