Nuôi con thời… con vàng con bạc (Văn Công Hùng)
Lượt xem: 263

‘…Con vàng con bạc nó khác củ khoai củ sắn hạt lạc hạt đỗ ngày xưa. Chỉ nguyên chuyện cả nhà trở thành xe ôm cho các con đi học đã là hết sức vĩ đại rồi, chỉ nguyên hầu như toàn bộ tài chính của nhà đổ vào cho con đi học cũng đã là vĩ đại rồi…’

Read more
Dân chủ thế giới đang thoái trào, nhưng lịch sử dạy chúng ta không nên bi quan (Sheri Berman/Phạm Minh Trung)
Lượt xem: 306

‘…Tâm lý lo lắng xuất hiện ở nhiều nước từng được xem là trụ cột quyền lực, và tại đó một bộ phận lớn người dân đặt niềm tin vào các nhân vật chính trị hứa sẽ bảo vệ họ, như Donald Trump, Tập Cận Bình, Vladimir Putin…’

Read more