Rác (Nguyễn Lân Thắng)
Lượt xem: 310

“…Một bộ máy không có tầm nhìn để biết đi về đâu, một bộ máy dung túng cho cái sai cái xấu, một bộ máy mà con lãnh đạo lại lên làm lãnh đạo là hồng phúc của dân tộc, một bộ máy chỉ biết phá mười xây một... thì lấy đâu ra khả năng kiến tạo và bảo vệ đất nước này?...”

Read more
Hy vọng Tuyệt vọng (Leszek Kolakowski)
Lượt xem: 149

“…hôm nay sự nịnh hót có vẻ vô tội nào đó là đủ, ngày mai họ sẽ phải trả giá cho sự bình yên của họ bằng việc biến thành kẻ chỉ điểm; hôm nay họ có thể có được đặc ân nhỏ đơn giản bằng sự vẫn ngồi im lặng, nhưng ngày mai cái giá sẽ là sự tham gia tích cực…

Read more
Mỹ đánh nhau bằng nước bọt với Trung Quốc Biển Đông (Phạm Trần)
Lượt xem: 241

“…Môt mặt ông Trump đang bị sức ép của các lãnh đạo chinh trị và chiên lươc gia thuộc cả hai đảng đòi phái đối đầu với Trung Quốc. Mặt khác, ông ấy muôn dùng áp lực để ký một thương ước "lịch sử" với TQ để phục vụ nhu cầu tranh cử của mình và ... làm lịch sử…”

Read more
SOS . SOS . SOS ...! (Tụ tinh thần)
Lượt xem: 253

“…Lê Anh Hùng vừa báo tin ra ngoài, do không uống thuốc tâm thần của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Hùng đã bị một y tá tên An đánh đập dã man, bị trói vào giường tiêm thuốc tâm thần…

Read more