Chủ tịch Trung Quốc thừa nhận đập Tam Hiệp tàn phá môi trường, nhưng ‘ăn năn’ liệu đã quá muộn? (Khai Tâm)
Lượt xem: 436

“…Chuyên gia Vương Duy Lạc bày tỏ, từ góc độ môi trường sinh thái và kỹ thuật mà phân tích, việc dỡ bỏ đập nước Tam Hiệp chỉ là việc sớm muộn mà thôi, đây chính là vấn đề mà người dân Trung Quốc phải đối mặt…”

Read more
Tại sao Marx sai? (Carl Bildt)
Lượt xem: 338

“…Quan điểm thấu triệt của Kołakowski giúp chúng ta giải thích vì sao các chế độ theo đuổi học thuyết xác định và máy móc của Marx chắc chắn phải trở thành chế độ toàn trị khi đối diện với thực tế của một xã hội phức tạp…”

Read more