hội dân sự đề nghị Nghị viện châu Âu HOÃN phê chuẩn EVFTA IPA (Việt Nam Thời Báo)
Lượt xem: 194

“…Chấp nhận việc xuất bản của các báo và tạp chí, tư nhân, độc lập, không bị kiểm duyệt; tháo gỡ các sàng lọc, theo dõi và những giới hạn nào khác về việc sử dụng internet, và trả tự do cho tất cả những người bị đi tù hay giam giữ…”

Read more
Tấm thiệp từ… quê hương (Lê Phan)
Lượt xem: 312

...Từ vùng đất xa xôi, tôi ngồi xuống viết một “tấm thiệp” cho quê cũ, cho Vũng Áng và biết bao nhiêu người dân Nghệ Tĩnh vẫn còn phải bỏ xứ ra đi và có khi phải bỏ mạng ở quê người. Không biết bao giờ quê tôi mới hết nghèo...

Read more
Những cánh Cửa Gió (kỳ 4 hết) (Phan Văn Song)
Lượt xem: 164

…Nhẫn nại, bám trụ, tiếp tục đấu tranh cho Dân Chủ Tự Do Nhơn Quyền sớm trở về với Việt Nam. Cuộc đấu tranh đã gay go nay sẽ lắm gay go, nhưng, vận Nước còn hên, lòng dân ngày nay đã tỉnh ngộ, từ nay, phải vững tin vào dân…

Read more
Chuyện tay buôn người (Đức Hoàng)
Lượt xem: 304

“…Làm như thế, sau khi bi kịch của những người chết qua đi, mọi thứ lại quay về thành... thông lệ xã hội. Cuộc sống có thể là con ngựa vằn, nhưng chúng ta vẫn cần nhìn thấy đen là đen, trắng là trắng…”

Read more