Năn nỉ (Nguyễn Thị Bích Ngà)
Lượt xem: 2069

“…khi người ta đã muốn xác tín một điều gì đó thì mình có năn nỉ gãy lưỡi, có cố gắng trình bày thì cũng không thay đổi được gì, điều đó chỉ làm tư cách và nhân phẩm mình bị hạ thấp…”

Read more
Thi “Vấn Đáp” xứ này dễ nhất thế giới (Nguyễn Duy Nghĩa)
Lượt xem: 1694

“…Vấn – Đáp xong coi như kỳ họp hạ màn. Vỗ tay nhất trí. Vỗ tay thành công rực rỡ. Kỳ họp sau lại vấn, lại đáp.. Vấn – Đáp vậy là ngạo mạn, coi thường công luận, xem ông bà chủ chỉ là hạng dân ngu, nói gì biết nấy, bảo sao nghe vậy. Chỉ tiếc mỗi ngày họp hàng tỷ đồng tiền thuế bay vèo…”

Read more