Hãy lên tiếng cho Huệ Như (Đỗ Ngà)
Lượt xem: 280

“…luật pháp chỉ áp dụng với dân, còn chính quyền thì được đứng ngoài vòng pháp luật và tự ý sử dụng nó làm công cụ bảo vệ chế độ, kể cả bảo vệ những điều sai luật. Chính quyền gây tội ác nhưng nó lại có quyền phán xử tội bất cứ ai, kể cả những người vô tội…

Read more