Thư tố cáo nội bộ Đảng tái hiện nửa cuối năm 2015 (Phạm Chí Dũng)
Lượt xem: 430

“…2018 cũng là năm có nhiều dấu hiệu hội tụ ‘ba dòng thác cách mạng’: Đảng tố nhau về tài sản, ‘chính trị nội bộ’ và sai phạm điều hành; quốc tế tố chính thể Việt Nam về tội bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và vi phạm nhân quyền; dân tố chính quyền và Đảng về đủ thứ chuyện…”

Read more
Tổng Thống Trump nói đúng (Ngô Nhân Dụng)
Lượt xem: 444

“…Tác giả bài op-ed phải hiểu rằng nếu một vị tổng thống không đủ trí khôn để làm nhiệm vụ, thì phải can đảm tìm cách đẩy ông ta ra khỏi Tòa Bạch Ốc. Không thể cứ loanh quanh ở trong đó rồi tìm cách ngăn cản ông ta. Hành động đó có thể coi là không trung tín, đối với người chủ của mình và đối với quốc gia, xã hội…”

Read more
Trao đổi với ông Văn Trường (Nguyễn Đình Cống)
Lượt xem: 247

“…Tôi nghĩ rằng những điều tôi viết trên đây ông đều biết cả và có thể còn biết sâu hơn, nhưng ông chưa viết ra được vì còn sợ. Chẳng là tôi đã bớt sợ nên dám viết ra những suy nghĩ cá nhân để đóng góp vào sự thảo luận dân chủ và công khai như ông hằng mong muốn…”

Read more