Lại hoang tưởng (Nguyễn Hưng Quốc)
Lượt xem: 476

“…ngay cả các đảng viên Cộng sản cũng thừa nhận chữ ‘cộng sản’ có âm hưởng xấu. Không ai muốn nhận mình là cộng sản cả. Bị gọi là cộng sản, người ta thấy xấu hổ…

Read more