NRA còn mạnh bao lâu? - Ngô Nhân Dụng
Lượt xem: 1368

“…Với những vụ thảm sát vô nghĩa lý như ở Las Vegas vừa rồi, dư luận đòi kiểm soát súng sẽ tăng cường độ, những tổ chức chống lại hội NRA sẽ được nhiều người ủng hộ gây ảnh hưởng trên chính trường…”

Read more
Dân chủ không khó không mất tiền - Dương Thành Tân
Lượt xem: 1613

“...Lịch sử cũng chứng minh rằng chỉ cần vài người đấu tranh có kiến thức chính trị là thay đổi được sinh mệnh của một dân tộc. Vì một vài chính trị gia có thực tài ở những vị trí chủ chốt là đủ để đưa ra những kế hoạch vực dậy đất nước…”

Read more