Những lời nói láo “định hướng” (Cánh Cò)
Lượt xem: 248

”...ông Chung làm cho dân chúng tin rằng thàm họa thủy ngân không đáng là gì mặc dù các cơ quan thẩm quyền đã có văn bản chính thức yêu cầu nhà nước có chỉ đạo đối phó một cách nhanh chóng trước các kết quả tìm được...”

Read more
Lạm bàn về việc Trung Quốc bạn hay thù (Nguyễn Anh Tuấn)
Lượt xem: 170

”...Chỉ có dân chủ hoá, đa nguyên đa đảng, tạo mọi điều kiện cho khu vực Xã Hội Dân Sự tham gia thúc đẩy dân chủ, công bằng và văn minh, thì mới hạn chế được tiêu cực, thì mới ngăn chặn được tham nhũng, thì mới phát huy được mọi tiềm năng của Đất nước, sức sáng tạo và nguồn lực của mỗi người dân Việt Nam...”

Read more
Chinazi gì? (Trần Trung Đạo)
Lượt xem: 270

”...giới lãnh đạo Trung Cộng luôn sống trong tình trạng bất an khi nghĩ về ngày vĩnh biệt không thể tránh khỏi của chế độ CS tại lục địa Trung Hoa. Để kéo dài sự sống, họ không có chọn lựa nào khác hơn là tiếp tục giương cao ngọn cờ chủ nghĩa dân tộc và bằng mọi cách để phát triển kinh tế...”

Read more