Sống với ý nghĩa (Jonathan London)
Lượt xem: 1238

“…Chắc phải tập chung vào những điều mà có thể tác động đã, dần và dần đúng lên… chắc phải tự hỏi, trong ngày này, trong tuần này, trong tháng này tôi và chúng ta cũng có thể làm gì…”

Read more