Được gì? (Nga Thi Bich Nguyen)
Lượt xem: 1080

“…Ban tổ chức, những người tham dự và bênh vực cho cuộc vui không hiểu một điều rất đơn giản rằng tiền dù rất quý, nhiều thì càng quý, nhưng nó vẫn không phải là lòng trắc ẩn…”

Read more