Hướng dẫn bảo mật kỹ thuật số thực hành phiên bản tiếng Việt (Safeguard Defenders)
Lượt xem: 1372

“…Nếu bạn là nhà báo, nhà ngoại giao, nhà phân tích hoặc học thuật, chúng tôi khuyên bạn nên tài liệu Giới thiệu để hiểu rõ hơn về thực tế mà những người làm việc như nhà báo, luật sư, tổ chức phi chính phủ hoặc người hoạt động nhân quyền đang phải đối mặt trong những môi trường đó…”

Read more
Mười năm, một hy vọng không tắt (Tuấn Khanh)
Lượt xem: 1407

“…Xin hãy một lần nữa chia sẻ cùng Chung, và chia sẻ cùng gia đình của oan tử Hồ Duy Hải. Chưa bao giờ như lúc này, những người mong chờ một cuộc sống tốt đẹp cần đoàn kết, đứng cùng với nhau để nhìn rõ hơn và đòi hỏi nhiều hơn cho sự thật, cho lẽ phải…”

Read more
Cái chết của một dân tộc (Giao Thanh Pham)
Lượt xem: 1982

“…CÁI CHẾT CỦA MỘT DÂN TỘC được Trung Quốc và nhà cầm quyền Bắc Kinh bày ra trước mắt nhưng nạn nhân lại chẳng ai mảy may rung động. Người ta nhìn những sự việc đó diễn ra như đang xem một bộ phim thời sự không mấy gì sinh động trên TV…”

Read more