Chết trong lòng dân (Phạm Đình Trọng)
Lượt xem: 1288

“…Lòng Dân là ngôi đền thiêng với những người có công với Dân với nước nhưng cũng là pháp trường của cái ác, của những kẻ hại Dân, phản nước. Chết trong lòng Dân là cái chết đau đớn, nhục nhã nhất của một kiếp người…”

Read more
Chuyện mua bán dưới huyện (Từ Thức)
Lượt xem: 2488

“…Thời điểm đấy, tôi ký văn bản do bị áp lực bởi cảng quá tải, không ai giải quyết được nên tỉnh muốn nhà đầu tư phát triển. Còn cổ phần hóa như thế nào, bán cho ai, làm gì… thì Bộ GTVT làm chứ tỉnh làm sao biết được...”

Read more
Marcelino Trương, sáng tác truyện tranh để nhìn đúng hình ảnh những người Việt không cộng sản (Kính Hòa)
Lượt xem: 886

“…Việt Nam hiện nay sống dưới một chế độ kỳ lạ. Họ bắt chước nước Tàu cộng sản nhiều chuyện. Việt Nam đã chấp nhận kinh tế thị trường, nhưng mà quyền chính trị vẫn nằm trong tay một đảng duy nhất, và cái đảng đó không chấp nhận những sự thay đổi…”

Read more