Những cái với lệch pha (Tưởng Năng Tiến)
Lượt xem: 1020

“…Điều bất khả không phải vì sự thiếu thốn phương tiện, hay vì trình độ thấp kém của người xử dụng mà là do chủ trương của chính những người lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay. Họ cố che mắt tất cả mọi người…”

Read more