Báo Trung Quốc ám chỉ nghị Canada ‘thông đồng’ với Việt Nam? (VOA)
Lượt xem: 1151

“…Việt Nam có chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế, có quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển được xác lập theo đúng quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982…”

Read more