Chuyện kể của một gái “trại tạm giam” Tao Đàn (Nhật Biểu Tình)
Lượt xem: 1038

“…Chúng tôi những người con dân Việt Nam bị bắt giam trái phép, chúng tôi không có tội. Chúng tôi không là những tội phạm cộm cán hay tội phạm chiến tranh để bị lực lượng cảnh sát đối xử như vầy? Tất cả những tội ác họ làm với nhân dân họ sẽ trả giá, tôi nghĩ mọi chuyện đều có nhân quả…”

Read more