Đồ mặt thớt (Tưởng Năng Tiến)
Lượt xem: 1399

“Với chúng mày tốt nhất là đưa chúng mày ra một hòn đảo hẻo lánh giữa Thái Bình Dương rồi thế giới góp tiền nuôi và mọi người nhờ thế mà được yên ổn.”

Read more
Lan man chuyện bả (chó) (Đỗ Trường)
Lượt xem: 1192

“…Nhưng cái luật tị nạn còn ràng buộc chưa thể tống Thanh ra khỏi biên giới mà thôi. Bây giờ có kẻ âm thầm rước của nợ đi, chẳng lợi đôi đường cho cả hai Đức và Việt sao?...”

Read more