Chị Trump chơi hổng đẹp! (Tư nghèo)
Lượt xem: 1422

“…chị nỡ lòng nào dọt luôn không thèm ghé xứ tui, nơi có người phụ nữ can đảm được chị vinh danh đang bị cầm tù, để có thể làm được một cái gì đó - hay ít ra cũng xì xầm nhỏ to với chị Quang…”

Read more
Lênin, trí thức hay đồ tể? (Từ Thức)
Lượt xem: 1082

“…Sự thực, việc tập đoàn lãnh đạo CSVN tri ân Lénine cũng không phải vô lý. Họ leo lên cầm quyền nhờ những nguyên tắc của Lénine Lời khuyên quý báu nhất của đồng chí Vladimir Ilitch : muốn tồn tại mãi mãi, Đảng phải biết thẳng tay đàn áp…”

Read more
Nhận thức thời đại từ sau cách mạng tháng Mười năm 1917 Nga. (Phạm Thành)
Lượt xem: 900

“…Cái cũ, thiên hạ nhận thức chán chê rồi, nó thuộc dạng “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”, thì cần gì phải nhận thức nữa. Cũng như chủ nghĩa Cộng sản đã bốc mùi, dù có choàng lụa mỏng , rảy nước hoa lên nó thì vẫn không thể át được mùi chết đã thối rửa của nó…”

Read more