Điềm lạ (Phạm Đình Trọng)
Lượt xem: 231

”...Gặp Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh sau 1825 ngày tù cộng sản tôi lại được thấy và càng khâm phục ý chí Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh. Tôi thấy Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh như một thỏi thép đã được tôi luyện trong lửa đỏ và nước lạnh...”

Read more
Venezuela khủng bố dân biểu (Từ Thức)
Lượt xem: 117

”...Cho tới giờ này, Hoa kỳ vẫn chưa có hành động gì cụ thể, lưỡng lự giữa chủ trương tham dự quyết liệt của cố vấn an ninh Bolton, ngoại trưởng Pompeo và chính sách không tham dự của Donald Trump, người đã quyết định rút quân khỏi Afghanistan, Irak...”

Read more