Facebook đã biết cách bất hợp tác với chính quyền VN? (Thường Sơn)
Lượt xem: 340

“…cuộc đấu tố hằn học và cay cú của chính quyền Việt Nam đối với Facebook đã cung cấp một bằng chứng trực tiếp về thất bại của chính quyền này trong việc cố gắng áp đặt Facebook phải tuân theo luật chơi độc trị và bóp nghẹt tự do ngôn luận trên mạng xã hội…”

Read more
Công nghiệp 4.0 thực ra gì? (Nguyễn Vạn Phú)
Lượt xem: 452

“…có lẽ vì khái niệm này có thể giúp “đi tắt, đón đầu” và có lẽ không ai muốn lập lại sai lầm “bế quan tỏa cảng” ngày xưa. Khát vọng mở cửa “đi tắt, đón đầu” này có tác dụng thúc đẩy các chính sách tiếp nhận cái mới mà làn sóng công nghệ tạo ra…”

Read more
Thành tích vi phạm nhân quyền 2018 của Việt Nam (Thiện Ý)
Lượt xem: 305

“…Một Năm Mới 2019 sức khỏe dồi dào, ý chí, nghị lực kiên cường, góp phần sớm đưa Việt Nam đến chế độ dân chủ pháp trị; để mọi tầng lới nhân dân Việt Nam sớm được sống trong “Tự do, Ấm no, Hạnh phúc” thực sự; với các dân quyền, nhân quyền được tôn trọng, bảo vệ và hành xử…”

Read more
Vụ án Hồ Duy Hải: biểu tượng của công bị hiến tế (Tuấn Khanh)
Lượt xem: 411

“…Tôi và Mẹ động viên Anh Hải cố gắng giữ gìn sức khoẻ và ăn uống đừng lo nghĩ gì nhiều vì bên ngoài đã có Tôi và Mẹ lo cho Anh! Vụ việc của Con giờ không chỉ trong nước mà lan rộng ra đến Quốc tế đều biết! Muốn Anh Hải lạc quan và yên tâm hơn tránh bị tác động tâm lý xấu!...”

Read more