Vạch đường chữ U: Yêu sách của Trung Quốc biển Đông, 1946-1974 (Chris P.C. Chung)
Lượt xem: 207

"...THDQ chính thức tạo ra đường này năm 1947, mà sau đó CHNDTH đã nhận lấy năm 1949. Mặc dù CHNDTH yêu sách chủ quyền đối với tất cả các đảo và thể địa lí có tranh chấp, họ vẫn giữ im lặng về những vùng biển cụ thể nào mà đường này yêu sách..."

Read more
Nhung (Nguyễn Thùy Dương)
Lượt xem: 257

“…Dù chị Loan vẫn chưa đòi được nhà, dù Nhung vẫn đang ở nhà mượn. Tôi vẫn chúc mừng anh chị, chúc mừng cháu Nhung. Những con người dù trong phong ba khó khăn vẫn thật thà, bền gan vững chí, vẫn là người tốt dù ngoài kia sóng gió muôn trùng…

Read more
Nước đái ve sầu (Văn Công Hùng)
Lượt xem: 296

“…Mà lạ, nhớ ve thì ít mà nhớ... nước đái của nó lại nhiều. Có ai còn nhớ dòng nước mát lạnh giữa trưa hè không mưa bỗng dưng vọt vào đầu vào mặt mình không?...”

Read more
Cha con thư tỉnh ủy dắt nhau đi: hội nào cho chúng ta? (Đỗ Cao Cường)
Lượt xem: 256

“…Cơ hội nào khi người dân đi tố cáo ông con và ông bố là người xử lý đây? Cơ hội nào cho con anh và con tôi? Cho những người có chuyên môn nhưng không thể cạnh tranh với cử nhân cờ vua? Cơ hội nào cho môi trường, giống nòi đang bị hủy hoại, đe dọa nghiêm trọng bởi các nhóm lợi ích, gia đình trị?...”

Read more