Đảng & Đạo (Tưởng Năng Tiến)
Lượt xem: 1266

“…Từ khi đi theo Đảng rồi vào cửa Phật, đồng chí Hoàng Đăng Sam có pháp danh là Thích Thanh Sam. Trong quá trình tham gia cách mạng và tu luyện Phật pháp, đồng chí-hoà thượng Sam không ngừng rèn luyện phấn đấu, luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…”

Read more
Tại sao cần lươn lẹo về do bắt Nguyễn Bắc Truyển? (Thục Quyên)
Lượt xem: 1060

“…với Nguyễn văn Đài thì bắt trước, rồi hí hoáy vẽ tội sau. Còn với Nguyễn Bắc Truyển thì tô vẽ xong bình phong rồi mới bắt. Gom lại một khối để bắt lại càng không phải thú nhận sự đa diện của các hội Xã hội Dân sự hiện nay tại VN, mà còn có thể lươn lẹo mô tả tất cả chỉ là tụ họp của vài kẻ phản động…”

Read more
Một trăm (100%) phần trăm ngu dốt hay 100% đã bán linh hồn cho giặc (Phạm Đình Trọng)
Lượt xem: 1500

“…Ba mươi năm cướp được tám đảo trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Tàu Cộng đầu tư gần trăm triệu đô la làm phim Điệp Vụ Biển Đỏ phô trương sức mạnh và cũng là một hình thức tuyên dương anh hùng lực lượng đã cướp một phần Trường Sa của Việt Nam…”

Read more
COC, Rồng Đỏ người nước Huệ (Trần Đức Anh Sơn)
Lượt xem: 1120

“…Nhìn lại vấn đề Trần Đức Anh Sơn bị kỷ luật, không khó để hiểu được rằng Trần Đức Anh Sơn đại diện cho một lực lượng học giả của Việt Nam quan tâm đối với Biển Đông… Việc kỷ luật này là một cảnh báo (cho những ai) có quan điểm tiêu cực với Trung Quốc”.

Read more