Giải thưởng 2017 của Văn Đoàn Độc Lập: “cứ làm việc mình cho đúng” (Tuấn Khanh ghi)
Lượt xem: 1827

“…Tôi may mắn chưa bao giờ là “người cộng sản”, nhưng rất cảm thông với nỗi đau của những người như nhà văn Nguyên Ngọc, luật gia Lê Hiếu Đằng, tướng Trần Độ… và cho rằng việc họ dứt bỏ các danh lợi mà Đảng ban cho thật đáng khâm phục, tương tự những trí thức, nhà giàu thời Pháp quay ra chống Pháp vậy…”

Read more
Hồ “Hội Cờ Đỏ”: Mở đầu cho cuộc vận động sắp đến (Ts. Nguyễn Đình Thắng)
Lượt xem: 1132

“…Hoàn tất tập hồ sơ “Hội Cờ Đỏ” không có nghĩa là xong việc. Chúng tôi tiếp tục cập nhật tập hồ sơ này mỗi khi có sự việc gì mới xảy ra. Do đó, chúng tôi kêu gọi đồng bào ở trong nước giúp theo dõi thật sát mọi hoạt động của các thành viên Hội Cờ Đỏ…”

Read more
Đảng & Đạo (Tưởng Năng Tiến)
Lượt xem: 1266

“…Từ khi đi theo Đảng rồi vào cửa Phật, đồng chí Hoàng Đăng Sam có pháp danh là Thích Thanh Sam. Trong quá trình tham gia cách mạng và tu luyện Phật pháp, đồng chí-hoà thượng Sam không ngừng rèn luyện phấn đấu, luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…”

Read more