Vợ luật Nguyễn Văn Đài được thăm gặp chồng trong 30 phút (RFA)
Lượt xem: 987

“…Họ ngang nhiên chỉ định luật sư. Tôi đã làm đơn khiếu nại gửi cho họ nhưng không 1 cơ quan thẩm quyền nào trả lời cả. Tôi cũng đã viết đơn từ chối luật sư chỉ định. Tôi còn gửi thêm 1 đơn để chính tôi là người được bào chữa cho chồng tôi nhưng chưa thấy họ trả lời gì…”

Read more
Bốn (4) nguy đảng chết ngay đơ (Phạm Trần)
Lượt xem: 1424

“…Thái độ dè dặt của ông Lê Kiên Thành đối với việc làm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chẳng phải không có lý do, vì 4 tồn tại nêu ra từ 1994 thời Đỗ Mười khoá VII, vẫn vững như bàn thạch dưới thời Nguyễn Phú Trọng khóa XII…”

Read more
Thấy qua bóng đá U23 Châu Á? (VietTuSaiGon)
Lượt xem: 972

“…Và, dù nói như thế nào đi nữa thì nói cho cùng, người Việt Nam quá buồn, quá thiếu thốn, quá mất tự do. Một khi không còn niềm hạnh phúc nào khác, người ta ký thác hi vọng và hạnh phúc vào một thứ gì đó mơ hồ, không có giá trị thật…”

Read more
Quang Thuận, người anh hùng đơn (Mai Ân)
Lượt xem: 998

“…phải kiếm cái mới hay chấp nhận những cái mới hữu hiệu hơn, cho dù những cái mới đó không phải do người phe mình đưa ra. Đó mới là điều tối quan trọng với người đấu tranh dân chủ bởi tính bao dung cùng với sự chấp nhân dị biệt trong đoàn kết để đi lên…”

Read more