Hồ “Hội Cờ Đỏ”: Mở đầu cho cuộc vận động sắp đến (Ts. Nguyễn Đình Thắng)
Lượt xem: 1130

“…Hoàn tất tập hồ sơ “Hội Cờ Đỏ” không có nghĩa là xong việc. Chúng tôi tiếp tục cập nhật tập hồ sơ này mỗi khi có sự việc gì mới xảy ra. Do đó, chúng tôi kêu gọi đồng bào ở trong nước giúp theo dõi thật sát mọi hoạt động của các thành viên Hội Cờ Đỏ…”

Read more
sao Ban nghiên cứu của thủ tướng Khải bị thủ tướng Dũng giải tán?
Lượt xem: 1135

“…Ông Trần Xuân Giá và các ông khác có gặp ông Phúc để kiến nghị không nên giải tán Ban nghiên cứu vì tính phản biện cần thiết của nó trong điều hành của chính phủ, ông Phúc đã lắc đầu và nói, không thể thay đổi được gì đâu. Ông Phúc nói vậy vì hiểu ông Dũng đã quyết tâm giải thể cái Ban này rồi…”

Read more
Giải thưởng 2017 của Văn Đoàn Độc Lập: “cứ làm việc mình cho đúng” (Tuấn Khanh ghi)
Lượt xem: 1826

“…Tôi may mắn chưa bao giờ là “người cộng sản”, nhưng rất cảm thông với nỗi đau của những người như nhà văn Nguyên Ngọc, luật gia Lê Hiếu Đằng, tướng Trần Độ… và cho rằng việc họ dứt bỏ các danh lợi mà Đảng ban cho thật đáng khâm phục, tương tự những trí thức, nhà giàu thời Pháp quay ra chống Pháp vậy…”

Read more