Cây bắp & cây cột diện (Tưởng Năng Tiến)
Lượt xem: 1039

“…Nếu đúng thế thì đất nước Việt Nam hiện nay có khác chi là một nhà tù vĩ đại và mọi công dân đều sống với tâm trạng của một tù nhân? Có tù nhân nào mà “thiết tha” đến chuyện mất còn của cái trại giam?...

Read more
Tự bốc, tự than, tự chửi (Phạm Trần)
Lượt xem: 817

“…Chỉ có điều là khi ông đang ở giữa nhiệm kỳ Khóa đảng XII mà được ca ngợi không tiếc lời như thế thì khi nhớ lại lời ông nói về “đổi mới chính trị”, hẳn không ít người sẽ nói theo lời Cố Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu…”

Read more