Bản lên tiếng của những người vợ sau phiên tòa (Vũ Minh Khánh)
Lượt xem: 1040

“…Với những điều kiện xử án hoàn toàn áp đặt, phi công lý như trên, chúng tôi mong muốn các tổ chức quốc tế, truyền thông trong nước và quốc tế: Ép buộc nhà nước Việt nam phải trả tự do cho chồng chúng tôi và tất cả những người đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam…”

Read more
Luật nhân quyền, cách hành xử của nhà nước độc tài (Tuấn Khanh)
Lượt xem: 1069

“…Luật sư nhân quyền, dù được Nhà nước Cộng sản cho phép hành nghề như một biểu hiện của xã hội bình thường, nhưng thực chất là những người luôn bị công an và các hệ thống  quản lý Nhà nước xem như là một loại tội phạm chính trị tiềm ẩn, và luôn có những kết cục nghiệt ngã…”

Read more