Luật nhân quyền, cách hành xử của nhà nước độc tài (Tuấn Khanh)
Lượt xem: 1069

“…Luật sư nhân quyền, dù được Nhà nước Cộng sản cho phép hành nghề như một biểu hiện của xã hội bình thường, nhưng thực chất là những người luôn bị công an và các hệ thống  quản lý Nhà nước xem như là một loại tội phạm chính trị tiềm ẩn, và luôn có những kết cục nghiệt ngã…”

Read more
Đâu nguyên nhân gốc? (Đỗ Ngà)
Lượt xem: 853

“ …nhìn bản chất của chính quyền XHCNVN thì đấy là bản chất của một loại chính quyền phản dân hại nước, cái tên XHCN nó là một cái áo khoác màu mè che đậy tấm thân ghẻ lở của chính quyền do người CS độc chiếm mà thôi…”

Read more
Nghĩ về bản án nặng nề dành cho những nhà đấu tranh trong hai năm gần đây? (Người Buôn Gió)
Lượt xem: 947

“…Tôi tù về, đầu tiên tôi sẽ viết cuốn sách trong đó tôi miêu tả chi tiết tên tuổi những thằng bất nhân bỏ tù người ta oan uổng, chúng giam tôi được 5 năm, nhưng tôi giam cho chúng trong cuốn sách của tôi đời đời, con cháu chúng, họ hàng chúng sẽ đọc được điều đó…”

Read more