Người gieo hạt giống tự do Mẹ Nấm không đòi khoan hồng tội (Nguyễn Thị Thanh Bình)
Lượt xem: 877

“…Càng bắt bớ tù đày những con dân có lòng với đất nước, càng chỉ chứng tỏ nhà cầm quyền này đang đến hồi hoảng loạn mất mát, khánh kiệt niềm tin nhân dân nên chỉ muốn tỏ ra mình vẫn còn thừa quyền bính để nắm trong tay những sinh sát công dân mình…”

Read more
Tuyên bố phản đối việc xóa tên LS An Đôn
Lượt xem: 824

“…Kêu gọi các tổ chức nghề nghiệp, các tổ chức nhân quyền quốc tế, chính phủ các quốc gia yêu chuộng tự do, công lý, thượng tôn pháp luật lên tiếng bảo vệ luật sư Võ An Đôn và giới tranh đấu cho nhân quyền ở Việt Nam…”

Read more