Ai đang ngồi trên đống lửa (Vũ Kim Hạnh)
Lượt xem: 1010

”...Đất đai, nguồn nước từ lâu bị bóc lột liên tiếp đã bạc màu, nhiễm độc, con người làm nông cũng bị điều kiện hoá. Thay đổi tình hình này là cả một chiến lược lớn, là cuộc huy động lớn, giải cứu bền vững chất lượng và đầu ra cho nông sản, đâu thể cứ đối phó từng hồi từng chặp rồi lạc trôi, lạc trôi…?..”

Read more
Những mảnh đời lết (Đỗ Cao Cường)
Lượt xem: 815

”...Nhìn vào ánh mắt cô Mỹ, tôi tin cô là người tử tế, câu chuyện của cô là thật, nhưng cũng giống như phần lớn người dân Việt Nam bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cả cuộc đời chỉ lo làm sao đủ ăn... đủ ăn từng ngày, họ không có kiến thức đấu tranh trên mặt trận pháp lý, và người nào có tâm lắm mới giúp được họ...”

Read more
sao Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh chấm dứt hoạt động? (Nguyễn Trang Nhung)
Lượt xem: 888

”...có lẽ những người quan sát, kể cả những người đang buồn chán và thở dài, cần có một thái độ tích cực hơn rằng, nếu những người sáng lập Quỹ đã không thể đi tiếp con đường, dù vì lý do gì, thì những người khác – đặc biệt là những người trẻ – sẽ đi những con đường tương tự, song sẽ phải bền chí và kiên gan hơn...”

Read more
Sông Mekong, phải ngày tàn đã đến? (Kính Hòa)
Lượt xem: 913

”...Tất cả những điều này, theo ông Eyler đã biến Đồng bằng Sông Cửu Long trở thành một vùng châu thổ đứng hàng thứ ba trên thế giới về mức độ dễ thương tổn, có thể làm biến mất vựa lúa lớn nhất của đất nước, công trình khai phá hàng trăm năm nay của người Việt Nam...”

Read more