Tướng Đường Minh Hưng & huyền thoại về ngành Tình báo VN (Tưởng Năng Tiến)
Lượt xem: 937

“…Ổng lo xa quá nên nói đại vậy thôi chớ thiệt ra thì cần gì phải “đốt hết những những sách báo láo toét của đảng” làm chi cho nó “ô nhiễm môi trường.” Đất nước còn nghèo, dân chúng nhiều nơi vẫn còn thiếu giấy (để chùi) nên cứ từ từ rồi họ cũng sẽ dùng cho đến hết thì thôi…”

Read more
Đập Tam Hiệp, điểm chết của bọn quốc Trung Hoa duy ác, kẻ đang gây thù chuốc oán với cả thế giới (Trần Mạnh Hảo)
Lượt xem: 1461

“…Nếu Trung Hoa quốc xã của Tập Cận Hít vẫn tiếp tục chính sách bắt nạt các nước chung biên giới với mình, tìm cách chiếm nước khác thì chính đập Tam Hiệp không trước thì sau cũng bị nổ tung, dìm một nửa nước của kẻ cướp đê tiện nhất thế giới vào biển cả…”

Read more
Tôn giáo bình phong? (Trương Duy Nhất)
Lượt xem: 1037

“…khối đại chuông khắc tên Thiếu tướng công an Nguyễn Thanh Hoá ở chùa Thiên Hưng (An Nhơn, Bình Định). Rồi hàng loạt chuông đồng, đại thụ gắn tên quan này tướng nọ ở khắp các chùa chiền từ nam chí bắc…”

Read more