Hãy cảnh giác một âm mưu khác! (Trần Thế Thi)
Lượt xem: 1082

“…Cải cách ngôn ngữ là vấn đề to lớn của một quốc gia, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống từng người trong xã hội và tương lai của dân tộc không thể được quyết định bởi một âm mưu hay áp lực của một đảng cầm quyền…”

Read more
Giáo dục Việt Nam Bài toán chưa lời giải (Tô Văn Trường)
Lượt xem: 1116

“…Trong khi chờ đợi chương trình cải cách giáo dục hữu hiệu, có lẽ tốt nhất, thiết thực nhất bây giờ là khuyến khích xã hội làm các việc tốt, việc thiện và nâng cao dân trí, nhằm tạo ra trong xã hội một sự vận động hướng về cái tốt, cái thiện trong mọi lĩnh vực của cuộc sống…”

Read more
Đinh La Thăng đã bị đưa vào (Hoa Mai Nguyen)
Lượt xem: 1345

“…Chắc chắn rằng sau vụ Đinh La Thăng bị bắt giam vì hành vi tham nhũng thì Nguyễn Tấn Dũng cũng không thể ngồi yên được bởi TBT Nguyễn Phú Trọng đang quyết liệt tiêu diệt những đối thủ đàn em của Nguyễn Tấn Dũng…”

Read more