Đón coi: Phim “ILE DE LUMIÈRE’’ (Từ Thức)
Lượt xem: 1351

“…Chưa bao giờ nước Pháp có một chương trình nhân đạo được toàn dân ủng hộ nhiệt thành như vậy. Các trí thức, nghệ sĩ, ký giả nổi danh thuộc mọi khuynh hướng chính tri đứng tên trong Uỷ ban ''Một con tàu cho VN''…”

Read more
Sai phạm BOT: Đừng trí trá nữa! (Nguyễn Đình Ấm)
Lượt xem: 1094

“…nhóm lợi ích BOT đã chiếm dụng hàng chục nghìn tỷ đồng vốn xã hội để đầu tư vào dịch vụ chưa phù hợp thị trường. Sản phẩm chưa phù hợp nên dân từ chối và nhóm lợi ích đã chọn phương án vũ lực điều cảnh sát vũ trang uy hiếp bắt dân phải “mua” sản phẩm độc quyền của họ…”

Read more
Hồ ‘NOW’, một việc làm cao đẹp (Bùi Tín)
Lượt xem: 931

“…mục đích quan trọng thứ hai của « NOW » là mở ra một chiến dịch vận động quốc tế không thời hạn đòi nhà cầm quyền Hà Nội phải trả ngay tự do, không chậm trễ, cho toàn bộ 166 nam nữ công dân bị cầm tù một cách phi lý, trái với các văn kiện quốc tế cơ bản…”

Read more