Lửa Cơn cuồng nộ trong Nhà Trắng! (Lữ Giang)
Lượt xem: 1191

“…Một số người Việt đã phải vượt qua nhiều nguy hiểm để được đón nhận vào đất nước này. Nhưng nay họ lại theo Trump, chủ trương “đóng cửa cầu” ngăn cản không cho nhũng người đi tìm tự do đến đất nước này, coi tất cả đều là “khủng bố”…”

Read more