Bỏ đảng yêu nước (Phạm Đoan Trang)
Lượt xem: 888

“…Nếu bạn không phải là kẻ cơ hội, vào đảng Cộng sản chỉ để được “tổ chức tạo điều kiện” cho bạn lên cao hơn trong sự nghiệp, hưởng nhiều bổng lộc hơn. Thì có lý do gì để bạn bám lấy một tổ chức vong bản, bán nước là đảng Cộng sản Việt Nam?...”

Read more
Sóng xanh hay sóng đỏ? (Bùi Văn Phú)
Lượt xem: 917

“…Chưa bao giờ bầu cử giữa kỳ ở Mỹ đầy bất ổn như năm nay, với những bắn giết vì mầu da, với hơn chục bom thư được gửi đến những dân cử hay cơ quan truyền thông ủng hộ Đảng Dân chủ, với đoàn di dân hàng nghìn người từ Nam Mỹ đang muốn vượt biên giới để vào đất Mỹ…”

Read more
Bỏ đảng sẽ vui như ngày hội! (Hà Phu)
Lượt xem: 1181

“…Nay về được với Nhân dân chẳng sung sướng lắm sao? Những người ngoài đảng chúng tôi hân hoan đón rước, nay đón rước chị Kim Chi cũng như đón rước tất cả các vị, các “đồng chí” của đảng nay đã trở về, thành “đồng chí” của Nhân dân…”

Read more