Tôi sẽ không buông bút (Đỗ Ngà)
Lượt xem: 874

“…Ra Luật An Ninh Mạng rồi tăng cường bắt bớ cũng là vì Đảng đã thua trên mặt trận tuyên truyền nên mới dùng đến thứ vũ khí này. Khi Đảng dùng tới thanh kiếm chém loạn xạ thì đấy là dấu hiệu cho thấy Đảng đang lo sợ…”

Read more
Bốn mươi ba (43) năm lịch sử được lặp lại, “Cốt khỉ vẫn hoàn cốt khỉ” (Lê Minh Ẩn)
Lượt xem: 1159

“…Đến hôm nay, qua hai câu chuyện này, tuy có khác nhau về hoàn cảnh, về thời gian, không gian, kể cả con người, nhưng bản chất không khác nhau là mấy. Và, tôi đã hiểu được, thế nào là nhà nước xã hội chủ nghĩa, thế nào là “cốt khỉ vẫn hoàn cốt khỉ”…”

Read more