Nội: Phỏng vấn Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn (Tạp chí Eglises d'Asie - Các Giáo hội châu Á)
Lượt xem: 1246

 “…Nói rằng chúng tôi chống Cộng là không phải là một thuật ngữ đúng đắn. Bởi vì điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ gây chiến, sẽ cố gắng lật đổ chế độ. Điều đó là không phải trường hợp ở đây. Chúng tôi đơn giản cố gắng chịu đựng chế độ…”

Read more
Nguyễn Phú Trọng câu lạc bộ của những kẻ độc tài (Nguyễn Văn Đài)
Lượt xem: 1166

“…Sự phổ biến ngày càng tăng của những kẻ độc tài, bạo chúa ở nhiều nước trên thế giới không phải là điềm báo về buổi bình minh của một kỷ nguyên độc tài mới. Những nhà độc tài thường có xu hướng tự hủy hoại mình, bởi những sai lầm nghiêm trọng sẽ cản trở những tham vọng lớn lao của họ…”

Read more
Bức thư từ nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa (Phạm Vương Các)
Lượt xem: 1099

“…Những hình ảnh và phóng sự do Hoá truyền đi thông qua các cơ quan truyền thông quốc tế đã giúp cho cộng đồng có cái nhìn đầy đủ hơn về tội ác mà Formosa đã gây ra, cũng như giúp cho chúng ta biết đến một cuộc đấu tranh kiên cường của những người dân tại vùng đất này…”

Read more
sao Tập Cận Bình đẩy mạnh đàn áp? (Kelly Hammond, Rian Thum Jeffrey Wasserstrom) (*)
Lượt xem: 1334

"...Kết hợp với nhau, việc tái khởi động những cung cách cũ tồi tệ và cuộc chuyển dịch về hướng đông các cơ chế kiểm soát đã làm cho các nhà quan sát chính trị Trung Quốc phải giật mình và thôi thúc họ suy nghĩ lại rất nhiều giả định về con đường đi tới của đất nước này..."

Read more