Chuyện chống tham nhũng (Đỗ Ngà)
Lượt xem: 955

“…Qua đây ta thấy gì? Đó là anh sai phạm nghiêm trọng hay không, không quan trọng, quan trọng là anh ở phe nào mà thôi. Đinh La Thăng đã sai từ 10 năm trước khi còn ở PVN, sau đó vào bộ GTVT ăn uống no nê. Và cuối cùng phe Thăng thua cuộc thì Thăng mới bị trảm…”

Read more
Lột xác cho hồn phách đi đâu? (Phạm Trần)
Lượt xem: 862

“…Nói kiên định không phải là bảo thủ, giáo điều, mà kiên định đi lên với sáng tạo; kiên định nhưng phải sáng tạo và sáng tạo phải trên cơ sở kiên định. Kiên định và sáng tạo là hai mặt có sự thống nhất biện chứng với nhau, kiên định mà không sáng tạo sẽ rơi vào bảo thủ, giáo điều..”

Read more
Tuyên bố ra mắt Đảng Dân Chủ Đa Nguyên
Lượt xem: 1949

“…Trong nỗ lực kết hợp, phần lớn những tổ chức đều bế tắc là do người lãnh đạo được ủy nhiệm không có tinh thần phục vụ, thiếu tinh thần vị tha, mang nặng não trạng vị kỷ. Đảng Dân Chủ Đa Nguyên coi trọng tinh thần phục vụ và xem đây là một tinh thần cần thiết cho việc xây dựng con người và đất nước…”

Read more
Nước Mỹ, một siêu cường duy nhất (Trọng Đạt)
Lượt xem: 1011

“…Mặc dù Hoa Lục muốn  sánh vai với Mỹ về quân sự, quốc phòng nhưng còn xa vời lắm, khoa học nhất là về quốc phòng của họ còn yếu kém so với Nga, Mỹ, Pháp, Nhật.. Một ông Tướng 4 sao Nhật cách đây 5, 6 năm đã chê bai Hải quân, Không quân Hoa Lục còn lạc hậu từ 10 cho tới 20 năm so với Nhật...”

Read more